Info om Ry

En by i konstant udvikling 

Ry et fantastisk område med rigtig mange foreninger, organisationer og virksomheder. Vi arbejder løbende på at udvikle de tilgængelige informationer på denne side. Vi har erkendt at det er et utroligt stort arbejde at samle og holde disse informationer opdateret.

Derfor er langt de fleste informationer kun tilgængelig via at linke til de respektive foreninger organisationer og virksomheder m.m.

Ry er en stationsby i Østjylland med 6.082 indbyggere (2017)[1], og centrum i Ry Sogn. Den ligger i Skanderborg Kommune og hører til Region Midtjylland. Byen er beliggende mellem søerne Gudensø, Birksø, Vessø, Lillesø, Rye Mølle Sø og Knudsø ved Gudenåens løb.

Ry er en forholdsvis ung by, der er opstået omkring jernbanen. Derfor kaldtes byen i en årrække for Ry Station. Det oprindelige ældste Ry benævnes i dag Gammel Rye.

Ry udvides i øjeblikket kraftigt mod øst i bydelsprojektet, Kildebjerg. I Kildebjerg integreres erhverv, fritid og bolig i en helhed. Bl.a. placeres midt i bydelen en 18-hullers golfbane.