Fælles om Ry

Udviklingen i Ry går én vej – og det er fremad. Mens eksperter og kloge hoveder længe har spået om tilbagegang i landets mindre byer, bliver Ry ved med at modbevise dem. Lokale ildsjæle og initiativtagere har gjort en kæmpe indsats for at skabe fremgang og udvikling i Ry, hvor der er gang i det loka­le handelsliv, foreningslivet blomstrer og antallet af events og aktiviteter vokser.

Det er en udvikling, vi skal være stolte af i Ry, men også huske at værne om fremadrettet. Der er stadig stort potentiale i en by med så meget initiativ og så mange ildsjæle, foreninger og handelsdrivende. Med samarbejde, fællesskab og en fælles stemme kan vi sætte yderligere fart og kraft i vores bys positive udvikling og skabe et endnu bedre Ry.

Formålet med Fælles om Ry er at danne en organisation af borgere, foreninger, institutioner og virksomheder, der bræn­der for Ry som by som en by i udvikling.